Условия за ползване на услугите на HostingBG

      Всички клиенти на HostingBG са съгласни с настоящите условия и приемат, че HostingBG по всяко време може да ги промени или обнови без предизвестие. Неспазването на тези условия ще доведе до прекратяване на услугите, предоставяни на клиента.

І. Гаранции и връщане на плащания

      HostingBG гарантира 99 % годишно отлична видимост на сайта ви от България и чужбина. Всеки клиент разбира и е съгласен, че това може да означава сумарно до 3-4 дни в годината всички или част от услугите, предоставяни от HostingBG, да не бъдат достъпни поради профилактика или ъпгрейд на хардуеър или софтуеър на сървърите. HostingBG не поема отговорност за щети, нанесени върху вашия бизнес в тези случаи. Това включва загуба на данни поради забавяния и/или прекъсвания на услугите, причинени от форсмажорни обстоятелства или служители на HostingBG.

      Заплащането на услугата уеб-хостинг е авансово за една година и може да включва и регистрация на домейн. Всеки клиент може да се откаже от ползването й, ако има основателни претенции за неспазени от наша страна поети ангажименти, в срок от 30 дни след предоставянето й с предизвестие от три работни дни посредством предоставените в този сайт средства за връзка с HostingBG или по какъвто и да било друг начин, удостоверяващ валидността на искането. Сумата за името на домейна, ако е закупен такъв, не подлежи на връщане. След изтичане на 30 дневния срок, заплатената сума за ползване на хостинг не подлежи на връщане.

ІІ. Ограничения

      Услугите, предлагани от HostingBG, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

      Забранено е разпространението или съхранението на данни, материали или информация, които нарушават законите на Република България. Това включва, но не се изчерпва с:

  • материали, защитени от законите за авторски права
  • материали с порнографски характер
  • материали, защитени като фирмена тайна или с друг статут, ограничаващ тяхното публично разпространение

Примери за забранено съдържание:

  • софтуер или мултимедийни файлове (mp3, avi, mpg и др.), които нарушават законите за авторски права и защита на интелектуалната собственост
  • хакерски програми или архиви
  • warez страници
  • програми за изпращане на нежелана поща (SPAM)

      Като SPAM се класифицират съобщения с рекламна или търговска цел, изпращани чрез електронна поща до множество получатели, които не са дали съгласието си за това.

      HostingBG е в правото си да откаже хостването на уязвим софтуер или резидентни програми. В случай, че бъдат открити такива в потребителското пространство на клиента, HostingBG си запазва правото да прекрати достъпа до съответния софтуер или, ако бъде сметнато за нужно, изцяло до потребителския акаунт. Също така, като част от цялостната анти-SPAM политика, HostingBG си запазва и правото да прекрати използването на свои сървъри като изходящи SMTP-сървъри. Изключителнатата цел на тези действия е да се предотврати нанасянето на щети на клиента и останалите клиенти, намиращи се на същия сървър, и може да бъде направено със или (при спешни случаи) без предварително известие.

      Клиентите на HostingBG нямат право да използват предоставените им ресурсите с цел нарушаване сигурността и/или защитата на която и да е мрежа, компютър или потребител в Интернет. Дейности като DoS (denial of service) атаки, изпращане на нежелана електронна поща (SPAM, вируси, mail bombing), целящи да нарушат работния процес на други потребители, мрежи, сървъри или услуги са забранени.

      Клиентите, ползващи услугите на HostingBG, носят пълна отговорност за публикуваните на сайта си материали. Ако те съдържат клевети или подвеждаща информация, клиентът носи пълна съдебна отговорност. HostingBG ще окаже пълно съдействие на съответните власти и/или упълномощени лица при разследването на подобен род нарушения.

ІІІ. Поверителност

      Личната информация, която HostingBG изисква и съхранява, се използва за комуникация с клиентите, за издаване на фактури и др. подобни и не се споделя под никакъв предлог с трети лица, освен в случаите изрично упоменати в законите на Република България или в случаите, определени от международни законови норми, по които Република България е страна. Ако решим да променим настоящите Условия за поверителност, промените ще бъдат публикувани на тази страница, така че винаги да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и в какви случаи я предоставяме.

ІV. Злоупотреби

      Всеки опит да се накърни репутацията, да се клевети, заплашва или нанася вреда на клиент, служител или собственост на HostingBG, или директно на компанията, e основание за незабавно прекратяване на предоставяните хостинг услуги без право на възстановяване на плащането.

      HostingBG е в правото си единствен да преценява кое представлява нарушение на тези условия.

      Плащания за хостинг пакети, прекратени поради нарушаване на настоящите условия за ползване на услугите на HostingBG, не подлежат на възстановяване.